Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bądkowie

Podsumowanie roku szkolnego 2018/2019

Utworzono dnia 10.07.2019

   W roku szkolnym 2018/2019 W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bądkowie uczyło się 531 dzieci i uczniów, w tym:

  • w przedszkolu – 24 dzieci
  • w oddziałach przedszkolnych – 95 dzieci
  • w klasach I – VIII – 359 uczniów
  • w gimnazjum – 53 uczniów

   Promocję do klas programowo wyższych otrzymali wszyscy uczniowie klas I – VII. Szkołę podstawową ukończyło 41 uczniów, a gimnazjum – 53 uczniów. Na 290 uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum promocję z wyróżnieniem otrzymało – 87 uczniów, w tym 23 absolwentów: 8 absolwentów szkoły podstawowej i 15 absolwentów gimnazjum.

   Najwyższe średnie uzyskały klasy: IVb - 4,67 IVa - 4,46 Vb - 4,56 IIIaG - 4,31. Najwyższą frekwencję miały klasy: IVa - 95,95% VIb - 95,57% IVc - 94,97% IIIbG - 89,64%.

   Uczniowie klas IV – VIII i gimnazjum uzyskali następujące oceny zachowania: wzorowych – 80 (27,6%); bardzo dobrych – 99 (34,1%); dobrych – 94 (32,4%); poprawnych – 16 (5,5%); nieodpowiednich – 1 (0,3%).

Najlepsi absolwenci Szkoły Podstawowej

lp. Nazwisko i imię średnia klasa
1. Zuzanna Przybysz 5,78 VIIIa
2. Junczys Olga 5,22 VIIIa
3. Rosiński Jakub 5,11 VIIIb
4. Brzezińska Natalia 5,06 VIIIa
5. Bartoszek Aleksandra 4,89 VIIIb
6. Lewandowski Marcin 4,89 VIIIb
7. Szafrańska Julia 4,83 VIIIb
8. Promińska Natalia 4,78 VIIIb

 

Najlepsi absolwenci Gimnazjum
 
lp. Nazwisko i imię  średnia klasa
1. Kumor Martyna 5,76 IIIa
2. Jabłońska Julia 5,67 IIIb
3. Salamońska Justyna 5,50 IIIb
4. Nowak Zuzanna 5,44 IIIa
5. Machalska Oliwia 5,33 IIIa
6. Palińska Natalia 5,28 IIIa
7. Graczyk Kacper 5,14 IIIb
8. Linowiecka Dominika 5,14 IIIb
9. Chojnacka Patrycja 5,00 IIIa
10. Rakoca Sara 5,00 IIIa
11. Świercz Aleksandra 5,00 IIIb
12. Ciesielska Marta 4,94 IIIa
13. Kowalska Monika 4,89 IIIa
14. Chlewicka Weronika 4,83 IIIa
15. Skowrońska Patrycja 4,79 IIIb

 

   Szkoła może pochwalić się wieloma sukcesami w konkursach przedmiotowych jak i interdyscyplinarnych. Szczegóły można znaleźć na naszej stronie internetowej www.gimbadkowo.pl a już od września na nowej stronie pod adresem www.szkolabadkowo.pl. Warto wspomnieć, że rok szkolny liczy około 175 dni roboczych a na naszej stronie pojawiło się ponad 200 informacji o konkursach, wydarzeniach, projektach unijnych, imprezach, wycieczkach, spotkaniach w których uczestniczyli nasi uczniowie a zostały one przygotowane, przeprowadzone i zorganizowane przez naszych nauczycieli - zapraszamy do lektury poniżej.

   Po raz pierwszy w szkole podstawowej odbył się egzamin po ukończeniu klasy VIII, a po raz ostatni egzamin gimnazjalny po klasie III. Zbiegły się one z ogólnopolskim strajkiem nauczycieli, nasi nauczyciele stanęli na wysokości zadania i mimo strajku bez żadnych zakłóceń przeprowadzili te egzaminy. Bardzo dobrze dla naszych uczniów wypadł egzamin gimnazjalny nieco gorzej egzamin ósmoklasisty.

   Mamy za sobą 10 miesięcy wytężonej pracy. Słowa podziękowania kieruję do wszystkich rodziców, którym zależy na dobru naszej szkoły, na budowaniu jej pozytywnego wizerunku. Dziękuję za Waszą pracę i zaangażowanie. Chcę również podziękować panu Wójtowi i Radzie Gminy Bądkowo za wsparcie w działaniach, Księdzu proboszczowi Antoniemu Tabakowi i Księdzu proboszczowi Krzysztofowi Kaźmierczakowi za wsparcie duchowe. Dziękuję nauczycielom za bardzo dobrą pracę i atmosferę. Praca z Wami jest dla mnie ogromnym zaszczytem, ale i pouczającym doświadczeniem. Słowa podziękowania kieruję do pań wicedyrektor - pani Anny Krajewskiej i pani Beaty Wyborskiej. Dzięki Wam, często rzeczy niemożliwe dla mnie, stawały się możliwe. Gratuluję wszystkim uczniom wyników w nauce na miarę swoich możliwości, jestem z Was bardzo dumny. Pamiętacie o słowach  św. Augustyna: „Człowiek nie może niczego nauczyć drugiego człowieka. Może mu tylko dopomóc wyszukać prawdę we własnym sercu, jeżeli ją posiada!!!….”

   W ostatnim dniu roku szkolnego 2018/2019 zakończyło swoją działalność gimnazjum, któremu chcę poświęcić kilka słów.

   Publiczne Gimnazjum w Bądkowie powstało 1 września 1999r., pierwszym jego dyrektorem została Pani Halina Małecka, która wraz z nauczycielami tworzyła placówkę od podstaw. Po jej odejściu na emeryturę szkołą kierował Pan Ryszard Stępkowski.

   1 września 2003r. gimnazjum nadano imię Władysława Stanisława Reymonta, 8 grudnia 2005r. odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru. W 2012r. gimnazjum zostało włączone do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, którym kierowała Pani Marieta Kapelińska, a obecnie Janusz Graczyk.

   Przez 20 lat naszej działalności gimnazjum ukończyło 1046 uczniów. Wielu z nich, idąc śladami patrona, rozsławiało imię szkoły, zdobywając nagrody w licznych konkursach rejonowych, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych.

   Dzisiaj, kiedy wyprowadziliśmy sztandar szkoły, byliśmy świadkami zakończenia pracy gimnazjum. Jeśli nadchodzi koniec, to koniec i nic na to nie poradzisz. Oczywiste, a jakie trudne do zrozumienia i zaakceptowania. Jestem jednak pewien, że nikt i nic nie zabierze nam naszych wspomnień. (dyr.)