Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bądkowie

Rok szkolny 2019/2020

AKTUALNOŚCI:

Listy gratulacyjne

Utworzono dnia 17.11.2020

   Rodzice uczniów, którzy w klasach IV-VIII uzyskiwali świadectwo z wyróżnieniem otrzymali specjalne listy gratulacyjne o następującej treści:

Niniejszym listem gratulacyjnym

Dyrektor i Rada Pedagogiczna

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bądkowie

pragną złożyć Państwu wyrazy uznania i szacunku

za  wzorowe wychowanie syna/córki.

Dziecko Państwa swoimi osiągnięciami

sławiło imię szkoły i przydawało dumy pedagogom.

Życzymy dalszych sukcesów,

a za trud włożony w proces wychowania

serdecznie dziękujemy.

Krzysztof Kumor
Szymon Możdżeń
Natalia Murawska
Mikołaj Patyk
Piotr Muszyński
Amelia Chudziak
Oskar Doligalski
Jakub Lewandowski
Nadia Stencel

Zdjęcia z przekazania listów po kliknięciu czytaj dalej

czytaj dalej na temat: Listy gratulacyjne

Za bardzo dobre wyniki w nauce

Utworzono dnia 17.11.2020

   Najlepszym absolwentem Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bądkowie w roku szkolnym 2019/2020 został Krzysztof Kumor, który otrzymał z rąk przestawiciela Rady Rodziców statuetkę dla najlepszego absolwenta naszej szkoły.

   Wójt Gminy i Rada Gminy Bądkowo wręczyli nagrody książkowe i specjalne dyplomy uczniom, którzy w tym roku szkolnym otrzymali na świadectwie piątki, szóstki i wzorowe zachowanie. 

Dyplom uznania dla ucznia
Szkoły Podstawowej
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bądkowie
za bardzo wysokie wyniki w nauce
i wzorowe zachowanie.
Z gratulacjami i życzeniami dalszych sukcesów.

Nagrodzeni uczniowie:

Adam Wiśniewski - IVa
Miłosz Możdżeń - IVa
Julia Pietrzak - IVa
Bartłomiej Baranowski - IVa
Michał Kiciński - IVa
Bartłomiej Bączkowski - IVa
Agata Szczupakowska - IVa
Oliwia Adamczewska - IVa
Zuzanna Grzegórska - IVa
Oliwia Wiśniewska - IVa
Magdalena Kozłowska - IVb
Weronika Nowak - IVb
Filip Walczak - Va
Nikola Roszak - Va
Maja Nowak - Vb
Maciej Murawski - Vb
Alan Kostański - Vb
Michał Junczys - Vb
Natalia Strzelecka - Vb
Mateusz Andrusiak - Vb
Kinga Mendel - Vb
Aleksandra Woźniak  - Vb
Łucja Grzegórska - Vc
Katarzyna Biernacka - VIa
Maciej Popiółkiewicz - VIa
Maria Drążek - VIb
Bartosz Przybysz - VIb
Maja Gapska - VIb
Roksana Lewandowska - VIb
Zofia Dąbrowiecka - VIb
Krzysztof Szczęsny - VIc
Michalina Kudlińska - VIIa
Krzysztof Kumor - VIIIa
Szymon Możdżeń - VIIIa
Natalia Murawska - VIIIa
Mikołaj Patyk - VIIIa
Piotr Muszyński - VIIIa

Zdjęcia z wręczenia po kliknięciu czytaj dalej

czytaj dalej na temat: Za bardzo dobre wyniki w nauce

Projekt edukacyjny „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”

Utworzono dnia 17.11.2020

   Uczniowie klasy 1b i 2a w roku szkolnym 2019/2020 realizowali projekt edukacyjny „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki” upowszechniający czytelnictwo wśród uczniów, którego założeniem było zachęcenie dzieci do czytania książek poprzez aktywną działalność edukacyjną. Projekt podzielony był na trzy moduły: „Fikuśne lekturki spod chmurki", „Zwierzęce lekturki spod chmurki" oraz „Polskie lekturki spod chmurki".

   W każdym z modułów wybrana była jedna lektura, do której wykonano co najmniej cztery zadania. Lektury były czytane przez nauczyciela lub samodzielnie przez uczniów. W klasie  zorganizowano kącik czytelniczy i umieszczono w nim plakat Projektu. Uczniowie ulepili z plasteliny Czytusie, które towarzyszyły im w czasie realizacji projektu. Po przeczytaniu lektur dzieci realizowały zaproponowane  zadania: uzupełniły Lekturniki, wykonały zakładki do książek, przygotowały plakaty zachęcające do przeczytania lektur, stworzyły sylwety bohaterów książek,  z pudełek zrobiły legowiska dla pluszaków,  przygotowały portret autora wierszy oraz recytowały wybrane przez siebie utwory.

   Realizacja projektu zachęciła uczniów do wypożyczania i czytania książek, udoskonaliła  czytanie i słuchanie ze zrozumieniem oraz wpłynęła na umiejętność współpracy w grupie. Dzieci bardzo chętnie wykonywały poszczególne zadania. Szczególne podziękowania kierujemy do rodziców, którzy pomagali swoim dzieciom realizować zadania z 3 modułu w czasie zajęć zdalnych. (D.W. M.S.)

Konkurs „Wielcy Polacy”

Utworzono dnia 17.11.2020

  Tegoroczna edycja Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego o Wielkich Polakach  przebiegała pod hasłem - „Św. Jan Paweł II na tle historii Polski w XX i XXI wieku”.

   Z radością pragniemy poinformować, że uczennica klasy VIIa naszej szkoły – Anna Strzelecka – uzyskała tytuł Laureata Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego o Wielkich Polakach. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! (B. W.)

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (zmiana terminów)

Utworzono dnia 27.08.2020

 Zapraszam do złożenia oferty cenowej (zmiana terminu wykonania), w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na remont i poprawę standardu funkcjonowania stołówki i kuchni szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bądkowie.

   Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

Więcej szczegółów na stronie BIP szkoły

czytaj dalej na temat: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (zmiana terminów)

Zaproszenie

Utworzono dnia 19.08.2020

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Świadczenie usługi cateringowej w Przedszkolu Samorządowym w Bądkowie od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

Więcej szczgółów na stronie BIP - kliknij