Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bądkowie

Rok szkolny 2022/2023

AKTUALNOŚCI:

Podsumowanie roku szkolnego 2022/2023

Utworzono dnia 13.07.2023

 

   W roku szkolnym 2022/23 do szkoły uczęszczało 455 dzieci i uczniów w tym: Przedszkole – 23 (24 na dzień 30 września 2022r.); Oddziały przedszkolne – 89 dzieci (88 na dzień 30 września 2022r.); Klasy I-III – 124 uczniów (124 na dzień 30 września 2022r.); Klasy IV-VIII – 219 uczniów (221 na dzień 30 września 2022r.).

   Wyniki nauczania: Uczniów promowanych do klasy programowo wyższej w klasach I-VII jest – dwustu osiemdziesięciu troje, z przedłużeniem okresu nauki - jeden, niepromowanych - dwóch. Szkołę Podstawową w Zespole Szkolno-Przedszkolnym ukończyło pięćdziesięciu siedmiu uczniów. Liczba uczniów ze średnią powyżej 4,75 i bardzo dobrym lub wzorowym zachowaniem – 89 (w ubiegłym roku 72). Średnia frekwencja w szkole wyniosła 86,23%. Średnia frekwencja pięciu najlepszych klas w kolejności: 1. KLASA 5a - 90,20%; 2. KLASA 4b - 89,61%; 3. KLASA 4a - 89,34%; 4. KLASA 3b -  88,58%; 5. KLASA  2b - 86,92%. Średnia ocen w szkole wyniosła 4,45. Średnie ocen pięciu najlepszych klas w kolejności: 1. KLASA 4a - 5,08; 2. KLASA 4b - 4,76; 3. KLASA 7a -   4,59; 4. KLASA 5a - 4,54; 5. KLASA 6a - 4,42.

Galerie i najlepsi uczniowie w roku szkolnym 2022/23 w kolejności od najwyższej średniej - po klinięciu czytaj dalej

czytaj dalej na temat: Podsumowanie roku szkolnego 2022/2023

Projekt „Świetliczaki na tropie… kolorów świata” zrealizowany

Utworzono dnia 13.07.2023

   W roku szkolnym 2022-2023 świetlica szkolna wzięła udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym pt. „Świetliczaki na tropie… kolorów świata”. Była to trzecia edycja, w której uczniowie zwiedzali poszczególne kontynenty. Opiekunami projektu byli Pani Monika Spychalska oraz Pan Krzysztof Madajczyk.

Cele projektu:

  • wychowanie ucznia aktywnego, świadomego swoich możliwości i posiadającego umiejętność współistnienia z przyrodą;
  • uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego świata i potrzebę ochrony przyrody;
  • działanie na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie naszego kraju i świata;
  • rozwijanie zdolności manualnych ucznia;
  • zainicjowanie współpracy między placówkami w całej Polsce.

   Działania oraz efekty pracy dzieci można zobaczyć poprzez obejrzenie prezentacji. Link do prezentacji podany jest  poniżej (wystarczy kliknąć w link): https://view.genial.ly/640ee7042b54860012da9a1a/interactive-content-swietliczaki-na-tropiekolorow-swiata. Udział w projekcie był dla dzieci ciekawą i niezapomnianą „podróżą” po kontynentach świata. Dziękujemy wszystkim „świetliczakom” za zaangażowanie w projekt. (M.S)

„Europa i ja" - projekt edukacyjny

Utworzono dnia 13.07.2023

   W minionym roku szkolnym uczniowie klasy 1b i 3b realizowali projekt edukacyjny „Europa i ja". Głównym celem projektu było: przybliżenie dzieciom wiedzy na temat krajów znajdujących się w Europie, pozyskiwanie nowych informacji na temat kultur innych państw,  integracja zespołu klasowego, rozwijanie umiejętności pracy w grupie oraz nauka przez zabawę. Klasa 1b poznawała Szwecję, a klasa 3b Słowację. W ciągu całego roku uczniowie realizowali kolejne zadania projektu. 1. Poznanie symboli narodowych. 2. Poznanie bajki, książki lub filmu. 3. Stworzenie słowniczka obrazkowego. 4. Ciekawe miejsca, które warto zobaczyć. 5. Poznanie zwierząt i roślin. 6. Muzyka w wybranym państwie. 7. Europejskie zabawy. 8. Liczenie w innym języku. 9. Sławni Europejczycy.

   Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w realizacji zadań, angażowały się w poznawanie wybranego kraju.  Poprzez udział w projekcie zdobyły nowe doświadczenia, rozwinęły zainteresowania, wypromowały swoją szkolną placówkę i przede wszystkim świetnie się bawiły. (D.W., A.B.)

więcej zdjęć po kliknięciu czytaj dalej

czytaj dalej na temat: „Europa i ja" - projekt edukacyjny

„Kujawskie nuty i słowa” w Bądkowie

Utworzono dnia 29.06.2023

   Poczucie tożsamości regionalnej i dumy z miejsca, w którym uczymy się i mieszkamy jest bardzo ważne dla każdego człowieka. Nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bądkowie dokładają wszelkich starań, aby kształtować taką postawę wśród uczniów. W tym celu 14 czerwca 2023r. p. Natalia Krzesiak, P. Aleksandra Szkudlarek oraz p. Izabela Lewandowska-Paliwoda zorganizowały wyjątkową uroczystość poświęconą naszej rodzimej kulturze ludowej.

   Podczas występu pod hasłem „Kujawskie nuty i słowa” uczniowie zaprezentowali historię, zwyczaje, śpiew i tańce charakterystyczne dla naszego regionu, a także wiersze o Kujawach, które sami wcześniej napisali. Podczas Dnia Kujawskiego nie zabrakło wyjątkowych gości z Koła Gospodyń Wiejskich przy Klubie Seniora w Stróżewie. Seniorzy w kujawskich strojach zaprezentowali fragment tradycyjnego kujawskiego wesela, umilając nam czas śpiewem i muzyką.

   Dzięki życzliwości i zaangażowaniu pań z Rady Rodziców oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Żabieńcu, mogliśmy spróbować tradycyjnego kujawskiego żurku, chleba ze smalcem i z ogórkiem oraz wielu pysznych ciast. Dzień upłynął w miłej i wesołej atmosferze. Przypomniał o konieczności kultywowania tradycji regionalnych.

więcej zdjęc po kliknięciu dalej

czytaj dalej na temat: „Kujawskie nuty i słowa” w Bądkowie

Konkurs plastyczno – językowych rozstrzygnięty!!

Utworzono dnia 04.07.2023

 

   W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole odbył się konkurs plastyczno – językowy  „My English picture dictionary” – „Mój obrazkowy słowniczek języka angielskiego”. Konkurs skierowany był dla uczniów klas 1-3. Celem  konkursu było rozwijanie zainteresowania językiem obcym, motywowanie uczniów do doskonalenia sprawności językowych oraz wzbogacania słownictwa, a także zachęcenie do rozwijania zdolności plastycznych uczniów i umożliwienie ich zaprezentowania. Zadaniem uczniów było wybranie dowolnego słowa w języku angielskim i przedstawienie go w formie graficznej.

   Udział w konkursie wzięło 28 uczniów.  W dniu 8.06.2023 nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu. Jury w składzie Pani wicedyrektor Aleksandra Szkudlarek oraz Pani Katarzyna Moraczewska – Nowak dokonały oceny prac konkursowych. Nie było to dla Pań łatwym zadaniem, ponieważ wszystkie prace były ciekawe i kreatywne. Prace zostały ocenione, nagrodzone i wyróżnione w trzech kategoriach wiekowych:

Klasa 1: I miejsce  – Dawid Kozłowski, II miejsce  – Jan Kiciński, III miejsce – Nina Tuszyńska, wyróżnienie – Joanna Uchwat;
Klasa 2: I miejsce – Kacper Kozłowski, II miejsce – Jan Prentnicki, III miejsce – Antoni Prentnicki, wyróżnienie – Wiktoria Trawińska;
Klasa 3: I miejsce – Nina Kowalska, II miejsce – Błażej Łochocki, III miejsce – Franciszek Szczupakowski.

   Dziękujemy Pani Annie Łochockiej za ufundowanie nagród książkowych dla naszych uczniów. Gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział.  Zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach. (M.S).

Program „Przyjazny tornister” zrealizowany.

Utworzono dnia 04.07.2023

   W bieżącym roku szkolnym uczniowie, rodzice i nauczyciele klas 1-3 brali udział w programie „Przyjazny tornister” zorganizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Aleksandrowie Kujawskim. Celem akcji była profilaktyka wad postawy i kształtowanie prawidłowej postawy ciała. Uczestnicy programu poznali prawidłowe nawyki noszenia plecaka i właściwy sposób jego pakowania. Pani pielęgniarka ważyła tornistry uczniów i dokonywała analizy jego ciężkości w stosunku do wagi ciała. Podczas zajęć uczniowie rozwiązywali krzyżówki i wykonywali prace plastyczne.

   Zarówno uczniowie, jak i rodzice uczestniczyli w spotkaniu z panią pielęgniarką, która uświadomiła wszystkim, jaki wpływ ma noszenie ciężkiego tornistra na postawę ciała i jakie działania prozdrowotne należy podjąć w kierunku profilaktyki chorób układu ruchu. Serdecznie dziękujemy Pani Aleksandrze Marczewskiej za zaangażowanie i pomoc w realizacji programu. Mamy nadzieję, że podjęte działania dostarczyły wszystkim uczestnikom wiedzy i narzędzi, dzięki którym będą mogli dokonywać świadomego wyboru wpływając na jakość swojego życia. (M.S.,M.S.)

więcej zdjęć po kliknięciu czytaj dalej 

czytaj dalej na temat: Program „Przyjazny tornister” zrealizowany.