Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bądkowie

Podsumowanie roku szkolnego 2021/2022

Utworzono dnia 02.08.2022

   W roku szkolnym 2021/2022 w szkole zajęcia odbywały się w 24 oddziałach, w tym: Przedszkole Samorządowe – 1 oddział; Oddziały przedszkolne – 5 oddziałów; Szkoła Podstawowa – 18 klas. Do szkoły uczęszczało według danych na koniec czerwca 477 dzieci i uczniów w tym:

  • 356 (na dzień 30 września 347) uczniów w klasach ogólnodostępnych, (40 uczniów do klas pierwszych, 40 uczniów do klas drugich, 39 uczniów do klas trzecich, 39 uczniów do klas czwartych, 43 uczniów do klas piątych, 41 uczniów do klas szóstych, 57 uczniów do klas siódmych, 57 uczniów do klas ósmych),
  • 105 (na dzień 30 września 105) dzieci w oddziałach przedszkolnych,
  • 16 (na dzień 30 września 15) dzieci w przedszkolu.

   Nauczaniem indywidualnym objętych było 3 uczniów, zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia realizowało 7 uczniów.

   Promowanych do klasy programowo wyższej w klasach I-VII było – dwustu dziewięćdziesięciu sześciu uczniów, z przedłużeniem okresu nauki - troje uczniów. Szkołę Podstawową w Zespole Szkolno-Przedszkolnym ukończyło pięćdziesięciu siedmiu uczniów.

   Liczba uczniów ze średnią powyżej 4,75 i bardzo dobrym lub wzorowym zachowaniem – 72 (w ubiegłym roku 96). Oceny zachowania: wzorowe – 68, bardzo dobre – 100, dobre –  54, poprawne – 10, nieodpowiednie – 5, naganne – 0.

Średnie klas

lp.   klasa     średnia  
1. 4a 4,78
2. 4b 4,70
3. 6a 4,64
4. 5b 4,38
5. 8b 4,29
6. 5a 4,20
7. 7b 4,18
8. 6b 4,05
9. 7a 4,03
10. 8c 4,00
11. 8a 3,92
12. 7c 3,84

Średnia szkoły: 4,25
 

Frekwencja klas

lp. klasa frekwencja
1. 4a 93,15%
2. 3a 91,74%
3. 5a 90,88%
4. 3b 90,68%
5. 2b 89,84%
6. 4b 89,83%
7. 6b 88,97%
8. 8a 88,87%
9. 7b 88,66%
10. 1b 88,55%
11. 7a 88,46%
12. 7c 88,27%
13. 2a 87,37%
14. 6b 87,36%
15. 5b 87,22%
16. 1a 86,20%
17. 8b 84,68%
18. 8c 83,71%

Frekwencja w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych:76,57%

Średnia frekwencja szkoły: 88,58%

 

GALERIE:

Podsumowanie roku szkolnego 2021/2022 - klasy 5-8

Podsumowanie roku szkolnego 2021/2022 - klasy 5-8

Podsumowanie roku szkolnego 2021/2022 - klasy 1-4

Podsumowanie roku szkolnego 2021/2022 - klasy 1-4

Podsumowanie roku szkolnego 2021/2022 - przedszkole

Podsumowanie roku szkolnego 2021/2022 - przedszkole