Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bądkowie

Zajęcia profilaktyczne

Utworzono dnia 18.07.2022

   W maju i w czerwcu 2022 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w lekcjach zapobiegających różnym zagrożeniom dzisiejszego świata. We współpracy i z funduszy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bądkowie zorganizowaliśmy zajęcia profilaktyczne:

  • Uzależnienia behawioralne „Między postępem a zagrożeniem – profilaktyka uzależnienia od urządzeń elektronicznych” w klasach IV – VIII po 2 godziny lekcyjne.
  • Program profilaktyczny „Cukierki” zawierający cele m.in. przybliżenie podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych, naukę postaw asertywnych względem osób nieznajomych, umiejętność zauważania i nazywania uczuć własnych i innych ludzi, rozwijanie samodzielnego i twórczego myślenia, wzmacnianie pozytywnego obrazu samego siebie i samooceny, naukę współpracy jako formy zapobiegającej zachowaniom agresywnym, kształtowanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi, rozwijanie postawy szacunku i zaufania w stosunku do szkolnego personelu pedagogicznego, technicznego jak i innych osób mogących udzielić wsparcia w problemach wydarzających się na terenie szkoły. Lekcje o tej tematyce odbyli uczniowie w klasach I – V po 2 godziny lekcyjne.
  • Program profilaktyczny „Debata” – zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu, towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy trzeźwości w klasach VI –VIII po 3 godziny lekcyjne.

   Zajęcia przeprowadzali specjaliści z Ośrodka Psychoprofilaktyki „Nowa Perspektywa” z Krakowa. (M.K)