Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bądkowie

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bądkowie jest placówką oświatową na terenie Gminy Bądkowo

Misja szkoły

  • zapewnienie wszechstronnego rozwoju  uczniów na miarę ich możliwości;
  • dbanie o rozwój talentów i zainteresowań uczniów;
  • wspomaganie rodziców w procesie wychowania;
  • kształtowanie  pozytywnej atmosfery  dla dobrego wychowania i rozwijania się wychowanków;
  • stworzenie środowiska sprzyjającemu rozwojowi uczniów w sferze intelektualnej, psychicznej, społecznej, zdrowotnej, estetycznej, moralnej i duchowej;
  • przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań problemowych i zagrażających uczniom;
  • kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych;
  • uczenie uczciwości i wzajemnego szacunku;
  • stworzenie przyjaznego klimatu dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Wizja szkoły

„Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność.
 Nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia.
 Nie żądajmy, lecz przekonujmy.
 Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy
 jego umysł tak, by samo wiedzieć chciało.”
                                                                   Janusz Korczak
 
   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bądkowie to jedyna szkoła w naszej gminie, co oznacza, że uczą się w niej dzieci z wszystkich gminnych miejscowości. Dużym wyzwaniem logistycznym jest więc zorganizowanie dowożenia. Jedna placówka edukacyjna powoduje, że wszystkie dzieci z terenu całej gminy mają równomierny start w przyszłość. W zespole funkcjonuje: przedszkole, oddziały zerowe, osiem klas szkoły podstawowej. Warunki lokalowe to dwa połączone ze sobą łącznikiem budynki szkoły podstawowej i dawnego gimnazjum oraz oddzielny budynek, w którym mieści się przedszkole.
   Szczególnie zależy nam na tym, aby uczniowie, posiadali niezmiennie rzetelną wiedzę, aby cechowała ich humanitarna postawa, by byli prawymi ludźmi, którzy potwierdzaliby czynem swoje przekonania oraz dążyli do wzbogacania swojej osobowości. Aby po prostu byli aktywnymi, świadomymi i wszechstronnie rozwiniętymi jednostkami.
   Wykwalifikowana, doświadczona, osiągająca sukcesy w pracy dydaktyczno-wychowawczej kadra pedagogiczna zapewnia warunki do realizacji zadań statutowych oraz wysokiej jakości pracy. Oczywiście szkoła powinna w dalszym ciągu rozwijać się, zapewniać dobre przygotowanie do następnego etapu kształcenia i do życia. Powinna być podatna na modyfikacje umożliwiające wprowadzanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych. Realizację tego zapewnią dobre przykłady działań i postaw, indywidualne podejście do każdego z osobna oraz atmosfera oparta na wzajemnej akceptacji.
   Chcemy, by szkoła była miejscem bezpiecznym i przyjaznym, by była ukierunkowana na potrzeby ucznia, jego środowiska rodzinnego i lokalnego. Jesteśmy przekonani o tym, że jednym z ważnych kryteriów sukcesu placówki oświatowej jest partnerstwo i aktywne uczestnictwo rodziców w życiu szkoły.
Dyrektor szkoły