Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bądkowie

Oby trud nie poszedł na marne - czyli o tegorocznych wynikach próbnych egzaminów gimnazjalnych

Utworzono dnia 29.11.2019

Znamy już wyniki próbnych egzaminów gimnazjalnych uczniów klas drugich. Korzystając z tego, że na potrzeby właściwego egzaminu trzecioklasistów sala gimnastyczna została zamieniona w salę egzaminacyjną, a uczniowie klas młodszych ustawowo mieli wolne od zajęć lekcyjnych, zgodnie z naszą wieloletnią tradycją uczniowie klas drugich zostali poddani próbnym egzaminom. Kolejna taka próba czeka ich już jesienią – w nowym roku szkolnym. Co prawda szkoła nie ma takiego obowiązku, niemniej jednak w trosce o to, żeby możliwie najlepiej przygotować uczniów do egzaminów właściwych , dwukrotnie – bo na koniec klasy drugiej i w I półroczu klasy trzeciej wszyscy zasiadają do rozwiązywania testów gimnazjalnych – takich samych, z jakim zmierzą się na koniec klasy trzeciej. To na pewno spory wysiłek i stres dla uczniów, ale przede wszystkim wiele godzin pracy dla nauczycieli sprawdzających testy, opracowujących statystycznie uzyskane wyniki, aby przedstawić je uczniom, rodzicom i radzie pedagogicznej – by w porę dostrzec z jakimi wiadomościami i umiejętnościami jeszcze nie radzą sobie uczniowie i jakie działania we współpracy z rodzicami można jeszcze podjąć, aby wyniki prawdziwych egzaminów zadowoliły uczniów – dając im możliwość ubiegania się o przyjęcie do wybranych szkół oraz satysfakcję rodzicom i nauczycielom, że podjęty trud nie szedł na marne.
W tym roku szkolnym do 3 testów egzaminacyjnych przystąpiło 54 uczniów trzech klas drugich. Oto ich wyniki:


I. Część humanistyczna: (każdy uczeń mógł uzyskać 50 punktów)

Egzamin składał się z dwóch części: Pierwsza – 20 zadań zamkniętych, uczeń miał wybrać prawidłowe odpowiedzi z 4 możliwych. Ta część egzaminu sprawdzała umiejętność czytania i rozumienia tekstów kultury – do uzyskania było 20 punktów, po 1 za każdą prawidłowa odpowiedź. Średnia uzyskanych punktów przedstawia się następująco:
Klasa IIA – 13,75 pkt
Klasa IIB – 13,64 pkt
Klasa IIC - 12,76 pkt
Średnia szkoły 13,38 pkt
Druga – zadania otwarte – sprawdzające umiejętność tworzenia własnego tekstu, zarówno krótkie i rozszerzone odpowiedzi. Do uzyskania było 30 punktów. Średnia punktów uzyskanych przez uczniów poszczególnych klas jest następująca:
Klasa IIA – 15,85 pkt
Klasa IIB – 16 pkt
Klasa IIIC – 15,82 pkt
Średnia szkoły – 15,89 pkt
Łącznie z dwóch części egzaminu humanistycznego poszczególne klasy uzyskały:
Klasa IIA – 29,55 pkt ( 57,94%)
Klasa IIB – 29,65 pkt ( 59,3%)
Klasa IIC – 28,59 pkt ( 57,2%)
Średnia szkoły – 29,26 pkt


II. Część matematyczno przyrodnicza

Test również składał się z dwóch części. W części pierwszej, obejmującej 25 zadań zamkniętych (pytań) uczniowie wybierali prawidłowa odpowiedź z 4 możliwych. Do uzyskania za tę część było 25 punktów. Poszczególne klasy uzyskały średnio następujące ilości punktów:
Klasa IIA – 14,15 pkt
Klasa IIB – 15,71 pkt
Klasa IIC – 14,47 pkt
Średnia szkoły – 14,78 pkt
W części drugiej – zadania otwarte (obliczeniowe) do uzyskania było również 25 punktów. Poszczególne klasy uzyskały średnio:
Klasa IIA – 9,8 pkt
Klasa IIB – 10,47 pkt
Klasa IIC – 9,47 pkt
Średnia szkoły – 9,91 pkt
Łącznie z obydwu części egzaminu poszczególne klasy uzyskały następujące ilości punktów – na 50 możliwych do uzyskania.
Klasa IIA – 23,95 pkt
Klasa IIB – 26,18 pkt
Klasa IIC – 23,94 pkt
Średnia szkoły – 24,69 pkt


III. Część językowa – egzamin z języka angielskiego

Test obejmował 16 zadań, za które można było uzyskać też 50 punktów. 4 zadania obejmowały rozumienie tekstu słuchanego (z nagrania!), 7 zadań na rozumienie tekstu czytanego (teksty po angielsku w teście) oraz 5 zadań polegających na zredagowaniu własnych tekstów po angielsku. Oto średnie wyniki klas:

Klasa IIA – 27,8 pkt
Klasa IIB – 26,8 pkt
Klasa IIC – 22 pkt
Średnia szkoły – 25,6 pkt ( 51,2%)

Najlepszy wynik – 46 punktów. 15 uczniów uzyskało poniżej 20 punktów.

Wyniki tej próby gimnazjalnej zostały przedstawione uczniom i odpowiednio omówione, pokazując ich słabe i mocne strony - a ponadto w formie prezentacji multimedialnej – omówione z rodzicami podczas wywiadówki – 6 maja. (J.Nowakowski)