Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bądkowie

„Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu”

Utworzono dnia 29.07.2019

   Pragniemy poinformować, iż w SP w Bądkowie jest realizowany projekt pt.:

„Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu”

   Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.02.02. Kształcenie ogólne, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany jest od 1września 2018r. do 30 czerwca 2019r.

Głównym celem projektu w SP w Bądkowie jest:

  • Nabycie przez 230 uczniów kompetencji kluczowych,
  • Wsparcie 40 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • Doposażenie 2 pracowni do zajęć matematycznych i przyrodniczych,
  • Podnoszenie kompetencji zawodowych 7 nauczycieli.

Grupę docelową stanowić będzie:

  • 256 uczniów, w tym 133 chłopców i 123 dziewczęta, w tym 6 uczniów niepełnosprawnych,
  • 7 nauczycieli, w tym 6 kobiet i 1 mężczyzna

W ramach projektu zaplanowano:

  • 1200h zajęć rozwijających i dydaktyczno-wychowawczych z zakresu kompetencji kluczowych dla 230 uczniów,
  • 420h zajęć w ramach indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dla 40 uczniów,
  • Doposażenie 2 pracowni: matematycznej i przyrodniczej,
  • Szkolenia: „Eksperyment w edukacji” dla 7 nauczycieli oraz „Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – problem czy wyzwanie?” dla 4 nauczycieli.

Wartość projektu:198 995, 00 zł
Dofinansowanie projektu z UE:189 045, 25 zł