Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bądkowie

AKTUALNOŚCI, strona 1:

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Utworzono dnia 18.10.2019

   Dnia 15 października 2019 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bądkowie odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. Przybyli na nią zaproszeni goście, rodzice, nauczyciele oraz dzieci z klas 0 – III.

   Zanim najmłodsi, ubrani w galowe stroje oraz granatowe, szkolne peleryny i birety, zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej, ich zadaniem było zaprezentowanie się przed szeroką publicznością. Z wielkim przejęciem recytowali wiersze oraz śpiewali piosenki.

   Po części artystycznej pierwszoklasiści złożyli ślubowanie. Pan Dyrektor dokonał pasowania na ucznia symbolicznym ołówkiem, a Pani Wicedyrektor rozdała legitymacje szkolne oraz drobne upominki. Dzieci otrzymały także od wychowawców pamiątkowe dyplomy, od rodziców – statuetki z napisem Pasowanie na Ucznia 2019, a od Wójta Gminy i Przewodniczącej Rady Gminy i Rady Rodziców przybory szkolne. Po wykonaniu wspólnych pamiątkowych zdjęć pierwszoklasiści udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców uczniów klas pierwszych.

   Ślubowanie pierwszoklasistów to bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla uczniów, ale również dla ich rodziców i wychowawców. Na długi czas pozostanie w naszej pamięci. (M.S.)

Galeria po kliknięciu czytaj dalej

czytaj dalej na temat: Ślubowanie uczniów klas pierwszych

„Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”

Utworzono dnia 17.10.2019

   Akcja ekologiczna „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci” to projekt, który ma zachęcić do wspólnego dbania o środowisko, w którym żyjemy. Zbieramy elektrośmieci po to, aby pokazać jak wiele gromadzimy zużytych sprzętów w domach, z którymi nie wiadomo co zrobić, a których składowanie ma bardzo szkodliwy wpływ na nasze zdrowie.

   Zainteresowanie przedsięwzięciem rośnie z każdym rokiem. Uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz społeczności lokalne chętnie angażują się i przyłączają do tej szczytnej inicjatywy zauważając, że takie działania mają sens.

   Również w naszej szkole, wzorem lat ubiegłych, rozpoczynamy zbiórkę elektrośmieci. Zużyty sprzęt elektro zamierzamy wymienić na sprzęt sportowy. (J.K.)

Elektrośmieci można przywozić do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
do 15 listopada 2019r.

Serdecznie dziękujemy za udział w akcji

Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole

Utworzono dnia 09.10.2019

   Obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole zaplanowano na 15 października (wtorek) 2019r. 

  • godzina 9.00 - Uroczystość pasowania na ucznia (przedszkole, oddziały przedszkolne, klasy I-III)
  • godzina 11.40 - Uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej (klasy IV-VIII)

   W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych (art. 74 Karty Nauczyciela).

​   Działając na podstawie §5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, Rada Pedagogiczna przyjęła ustalone przez dyrektora, pozytywnie zaopiniowane przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020:

31.10.2019r. (czwartek - przed Świętem Wszystkich Świętych)

20.12.2019r. (piątek – Wigilia szkolna)

21.04.2020r. (Wtorek - Egzamin ósmoklasisty) (nastąpiła zmiana)

22.04.2020r. (Środa - Egzamin ósmoklasisty) (nastąpiła zmiana)

23.04.2020r. (Czwartek - Egzamin ósmoklasisty) (nastąpiła zmiana)

01.06.2020r. (Poniedziałek - Dzień Dziecka)

12.06.2020r. (piątek po Bożym Ciele)

czytaj dalej na temat: Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole

„CZYTAM Z KLASĄ - LEKTURKI SPOD CHMURKI”

Utworzono dnia 07.10.2019

   Uczniowie klas 1b, 2a i 2b wraz z wychowawcami przystapili do  ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „CZYTAM Z KLASĄ. Lekturki spod chmurki”, którego celem jest: rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej, rozwijanie aktywności czytelniczej, doskonalenie czytania ze zrozumieniem i aktywnego słuchania, zachęcanie rodziców do czytania dzieciom oraz integracja zespołu klasowego.

Projekt składa się z 3 modułów:

1. Fikuśne lekturki spod chmurki
2. Zwierzęce lekturki spod chmurki 
3. Polskie lekturki spod chmurki

   W każdym z modułów uczniowie będą wybierali jedną spośród czterech zaproponowanych lektur, do której wykonają określone zadania. Pierwszym zadaniem  było wykonanie "Czytusiów", które będą towarzyszyły nam przy omawianiu poszczególnych lektur. Po zakończeniu realizacji wszystkich modułów każdy uczeń otrzyma dyplom potwierdzający jego udział w projekcie. (DW)

Dzień Chłopaka w naszej szkole

Utworzono dnia 07.10.2019

   30 września br. z okazji Dnia Chłopaka w naszej szkole odbyły się Wybory Mistera Szkoły. W zorganizowanym przez Samorząd Uczniowski  konkursie wzięło udział 20 kandydatów. Ostatecznie w wyniku głosowania tytuł MISTERA SZKOŁY  zdobył  Piotr Wyrzykowski z klasy VIIb. Pierwszym  Wicemisterem został  Szymon Możdżeń z klasy VIIIa, a Drugim Wicemisterem  - Bartosz Przybysz z klasy VIb. Zwycięzcy w nagrodę  zostali uhonorowani  szarfami oraz drobnymi upominkami. (M.S.)

„Najpiękniej czyta moja mama i mój tata”

Utworzono dnia 07.10.2019

   Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi. Jest na to sposób – czytajmy dzieciom!

   Od października w Przedszkolu Samorządowym przy ZSP w Bądkowie rozpoczęliśmy cykl spotkań z rodzicami, którzy raz w tygodniu, po wcześniejszym ustaleniu terminu z wychowawcą odwiedzają swoich milusińskich z wybraną lekturą z kanonu literatury dziecięcej. Celem spotkań jest rozbudzanie zainteresowań czytelniczych. Potrzeba kontaktu z książką nie powstaje u dziecka spontanicznie, dlatego musi ją wzbudzić nauczyciel lub rodzic w procesie wychowania.

   „Najpiękniej czyta moja mama i mój tata” – pod takim hasłem przebiegają nasze spotkania są one również realizacją jednego z zadań dodatkowych Międzynarodowego Projektu Czytelniczego „Magiczna Moc Bajek”, do którego przyłączyła się nasza placówka.

  2 października maluchów odwiedziła mama Wojtusia - pani Martyna Pacholska, która zaprezentowała dzieciom bajeczki z serii „Kicia Kocia” wyd. Media Rodzina. Do wspólnego słuchania przedszkolaki zaprosiły pięciolatków -  swoich zeszłorocznych kolegów z grupy 0 „B” z wychowawczynią Joanną Danielewską. Wszystkie dzieci z uwagą słuchały o przygodach dzielnej Kici Koci, której życiowe perypetie okazały się bardzo bliskie każdemu przedszkolakowi.

   Serdecznie dziękujemy pani Martynie oraz dzieciom z grupy 0 „B” za miłe spotkanie i przyjemnie spędzony czas. Gorąco zapraszamy kolejnych chętnych rodziców do wspólnej lektury zaczarowanego świata baśni i bajek. (B.O)

Cała Polska czyta dzieciom

Utworzono dnia 03.10.2019

   Maluchy z Przedszkola Samorządowego przy ZSP w Bądkowie  pod czujnym okiem wychowawczyni przyłączyły się do Międzynarodowego Projektu Czytelniczego pt. „Magiczna Moc Bajek”. Projekt jest odpowiedzią na realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2019/2020 oraz założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

   Rozpoczynamy wielką, niezapomnianą przygodę do zaczarowanego świata baśni i bajek, przed nami szereg działań do wykonania, a efektem końcowym niech będzie nawiązanie przyjaźni dziecka z książką, przyjaźni na całe życie…

   Podczas realizacji projektu systematycznie będziemy współpracować z oddziałami przedszkolnymi, wspólnie realizując poszczególne moduły. A pierwsze zadanie już zostało postawione – konkurs plastyczny pt. „Moja ulubiona postać z bajki”. A więc przedszkolaki bierzemy się do pracy! Regulamin konkursu w załączniku. Serdecznie zachęcamy do udziału. (B.O)

Regulamin konkursu po kliknięciu w przycisk czytaj dalej

czytaj dalej na temat: Cała Polska czyta dzieciom

Akcja „Sprzątanie świata – Polska”

Utworzono dnia 02.10.2019

   Uczniowie klas I-III wzięli udział w akcji „Sprzątanie świata – Polska” – ogólnopolskim działaniu na rzecz poszanowania środowiska. Hasło tegorocznej edycji brzmi: „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy”. Kulminacja akcji odbyła się w trzeci weekend września. Nasi uczniowie sprzątali okoliczne tereny 23 września 2019 roku. Zaopatrzeni w rękawiczki, worki i kamizelki odblaskowe podjęli wyzwanie i z dużym zaangażowaniem zabrali się do działania. Zbierali odpady wokół szkoły, w parku, na placach zabaw i okolicznych terenach.

   Przystąpienie do akcji miało na celu uświadamianie już w młodszym wieku szkolnym, jak ważne jest dbanie o środowisko, podejmowanie działań na rzecz jego ochrony, zmiana nawyków – stawanie się odpowiedzialnym konsumentem, co doprowadzi do zmniejszenia zaśmiecania środowiska, a w konsekwencji do ograniczenia zużycia i niszczenia środowiska.

   Zamierzamy przystąpić do kolejnej edycji w następnym roku szkolnym. Liczymy na rozszerzenie akcji, przyłączenie się innych klas i wspólne działanie dla dobra środowiska naturalnego. (M.S.)

Marysia i Hania Drążek laureatkami ogólnopolskiego konkursu „Gdyby Cię nie było…”

Utworzono dnia 02.10.2019

   Dziś (01.10.2019r.) dotarła do nas bardzo radosna informacja związana z rozstrzygnięciem ogólnopolskiego konkursu „Gdyby Cię nie było…”, że jego laureatkami i zdobywczyniami I miejsca zostały Marysia Drążek – uczennica klasy VIb i jej młodsza siostra z klasy IIIb Hania Drążek. Organizatorem konkursu byli Miłosz Łaski  i znany influencer Daniel Rusin (Reżyser Życia).

   Celem konkursu było pobudzanie lokalnego patriotyzmu oraz kształtowanie wzorca autorytetu, a zadanie konkursowe polegało na stworzeniu krótkiego, trzyminutowego filmu przedstawiającego wybraną przez uczestnika postać, która jego zdaniem zasługiwała na miano lokalnego bohatera. Zaproszenie do naszej szkoły z propozycją udziału uczniów w tym konkursie wpłynęło w połowie lipca, a do 11 sierpnia  trzeba było film wysłać do organizatorów konkursu. Czasu miałyśmy mało, ale dzięki temu, że był to już piąty film Marysi, został wysłany na czas. Bohaterem filmowej opowieści był Józef Nowakowski – dziadek Marysi i Hani, a do niedawna nasz nauczyciel. Konkurs był rozgrywany w dwóch kategoriach. W kategorii głównej, rozstrzyganej prze Jury Konkursowe, nagrodzono 5 filmów. W kategorii drugiej – laureatów oceniała publiczność na Facebooku – klikając na polubienia lub komentując oglądane filmy. Sami organizatorzy byli zaskoczeni tym, że filmy obejrzało ponad 100 tysięcy osób. Nasz film obejrzało ponad 7500 osób, z których 796 oddało na nas głos - dzięki czemu w tej kategorii Marysia i Hania zajęły IV miejsce.

   Czy było warto poświęcić  na to trochę wakacyjnego czasu? Zwycięzcy wezmą udział w warsztatach filmowych, które poprowadzi dla nich Reżyser Życia. Otrzymają zaproszenie na plan zdjęciowy, na którym będą znani aktorzy i youtuberzy, a także wstęp do Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie. Ponadto, dwa najlepsze filmy konkursowe wybrane przez Komisję Konkursową zostaną udostępnione na oficjalnym profilu Reżysera Życia w serwisie społecznościowym Facebook, a ich autorzy otrzymają atrakcyjną nagrodę rzeczową. Do jednej z osób trafi aparat Canon 1300D, którym nagrywane były filmy publikowane na kanale Reżysera Życia. O udziale w tych  wydarzeniach oczywiście  napiszemy. Szczęśliwa opiekunka laureatek – Joanna Drążek

„Tornister misyjny”

Utworzono dnia 30.09.2019

   Samorząd Uczniowski zachęca wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli  do włączenia się w akcję „Tornister misyjny” organizowaną przez Caritas Diecezji Włocławskiej, w ramach której zbierane są przybory i zeszyty szkolne dla dzieci w Tanzanii, Kenii i Papui Nowej Gwinei. Przyniesione przybory prosimy składać:

  • oddziały przedszkolne i klasy I-III (w swoich klasach – u wychowawców);
  • klasy IV-VIII (w gabinecie pedagoga szkolnego).

   Zbiórka będzie trwała do 13 października 2019 roku. Za wszystkie przyniesione  dary serdecznie  dziękujemy!

Samorząd Uczniowski