Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bądkowie

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2009/2010

Utworzono dnia 29.11.2019

   Koniec roku szkolnego jest okazją do podsumowań, analiz, porównań i wypełniania licznych tabel. Z wielką przyjemnością i satysfakcją muszę przyznać, iż był to rok obfitujący w liczne sukcesy. Porażki były również naszym udziałem, ale już o nich zapomnieliśmy.

   Uczniowie naszej szkoły brali udział w konkursach przedmiotowych pod patronatem Kuratora Oświaty z następujących przedmiotów: j. polskiego, chemii, biologii, geografii. Do etapu rejonowego z j. polskiego zakwalifikowała się M Krępeć i M. Wesołowska, z biologii - M. Wesołowska a z chemii K. Tomalak.
   Laureatką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z j. polskiego została M Krępeć, dzięki czemu była zwolniona z części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego uzyskując z niego 50pkt. - maksymalną ilość. Skoro jestem przy języku polskim muszę jeszcze wspomnieć o licznych nagrodach i wyróżnieniach z zakresu poezji i prozy. Z przyjemnością raz jeszcze muszę wymienić M. Krępeć, która została laureatką bardzo prestiżowego xx Ogólnopolskiego Konkursu im. Jana Parandowskiego na opowiadanie olimpijskie zorganizowane przez PKOL. 15 Czerwca odebrała nagrodę w centrum olimpijskim w Warszawie, otrzymując propozycje wyjazdu na Słowację i olimpiadę w Londynie. Sukcesów w dziedzinie twórczości poetyckiej i literackiej było bardzo dużo. Muszę jeszcze wymienić dwa ogólnopolskie konkursy twórczości literackiej w których K. Tomalak i Justyna Mierzwicka to laureatki ze Słupska a M. Wesołowska i K. Tomalak – laureatki w Radziejowie.
   W tym roku szkolnym młodzi miłośnicy historii bądkowskiego gimnazjum przystąpili do kilku poważnych projektów i konkursów poświęconych obchodom ważnym rocznic rozpoczęcia i zakończenia II wojny światowej i związanych z nimi losów Polaków na wszystkich frontach II wojny i w okupowanym kraju (również innych wydarzeń historycznych) - i co chcielibyśmy podkreślić… mogą pochwalić się kilkoma znaczącymi sukcesami o charakterze ogólnopolskim.

1. W Ogólnopolskim konkursie historycznym, Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego dla uczczenia 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej. 19 listopada 2009r 4 uczennice: Agnieszka Niemczyk, Martyna Wesołowska i Michalina Waszkiewicz z klasy IIIa i Agnieszka Rumińska z klasy IIa odebrały nagrody podczas okolicznościowej gali w Bydgoszczy.

2. W Ogólnopolskim konkursie historycznym z okazji 100 lecia Związku Strzeleckiego zatytułowanym: „Gdy Pierwsza Kadrowa na wojenkę rusza – Polacy na drodze do Niepodległości”, na który wpłynęło ponad 250 prac, 1 miejsce wywalczyły - Michalina Waszkiewicz i Marzena Pielka z IIIa; 3 miejsce - Sara Cieślak i Justyna Dalasińska z klasy IIb. Dopiero 3 września (z uwagi na powódź!) dziewczyny odbiorą w Radomiu nagrody podczas uroczystej gali konkursowej.

3. W Ogólnopolskim konkursie historycznym poświęconym 70 rocznicy II wojny zatytułowanym „Wojenne losy” – na który wpłynęło ponad 800 prac, z tego w kategorii gimnazjum ponad 350 – laureatką konkursu została Agnieszka Niemczyk z klasy IIIa. Konkurs odbywał się pod patronatem MEN. Również Agnieszka na początku września odbierze nagrodę podczas gali konkursowej w Warszawie.

4. W konkursie historycznym poświęconym zbrodni katyńskiej. Honorowy Patronat nad uroczystościami objęli: Ekscelencja ks. Biskup Alojzy, Wiesław Mering, Poseł na Sejm RP Łukasz Zbonikowski oraz Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego Piotr Całbecki.
W kategorii prezentacje multimedialne 1 miejsce zajęły Justyna Krzemińska i Marta Kotowska z klasy IIb. Dziewczyny pokonały 74 rywali – w nagrodę wyjadą na wycieczkę do Katynia – wycieczką była dodatkową (nieoczekiwaną) nagrodą ufundowaną przez Marszałka P. Całbeckiego. (w załączeniu kilka fotografii z uroczystości wręczenia nagród laureatom w Auli Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, połączonej z sesją popularnonaukową poświęconej zbrodni katyńskiej).

5. W kwietniu przystąpiliśmy do konkursu historyczno-literackiego pn.: „Katyń i martyrologia Polaków na Wschodzie oczami młodych”. Jego organizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na konkurs została wysłana jedna praca autorstwa Justyny Krzemińskiej.
6. Od stycznia do końca kwietnia gimnazjaliści poszukiwali w naszym środowisku osób, często członków ich rodzin lub najbliższych sąsiadów, którzy podczas II wojny i okupacji stali się ofiarami hitlerowskiej eksterminacji. Przez kilka tygodni gimnazjaliści opracowywali 4. stronicowe ankiety przywracające pamięć o ofiarach II wojny światowej, wzbogacając je unikalnymi często dokumentami. A nie było to zadanie łatwe, bowiem wielu rozmówców naszych uczniów nie pamiętało miejsc, nazwisk i wydarzeń, inni zaś z różnych przyczyn nie chcieli swoimi okupacyjnymi przeżyciami podzielić się z młodzieżą. Dlatego ze 140 ankiet „wróciło” około 50, ale tylko 29 spełniało wymogi przekazania ich Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, organizatora Ogólnopolskiego Konkursu „Nasi bliscy, nasze dzieje, nasza pamięć. Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką”. Wprawdzie nie zdobyliśmy żadnej nagrody, (uczestniczyło ponad 2000 uczniów, którzy nadesłali ponad 6800 opracowań), ale miłym akcentem było nadesłanie do gimnazjum podziękowań za nasz wkład we wzbogacenie bazy ofiar II wojny.


7. Od stycznia do czerwca 40 gimnazjalistów realizowało w Gminnym Obroku Kultury w Bądkowie projekt edukacyjny „By nie odeszli w niepamięć”. (gimnazjum było partnerem i miejscem badawczej pracy dla uczniów!). Dzięki środkom otrzymanym z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności – uczestnicy wyjechali na zajęcia: do Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Muzeum we Włocławku, Archiwum Państwowego we Włocławku oraz na biwak podsumowujący nad jeziorem w Sadłużku. Uczestnicy projektu poszukiwali w naszym środowisku osób, w różny sposób zasłużonych w przeszłości dla gminy, a następnie pisali ich biogramy – efektem ich pracy jest broszurka „Nasz słownik biograficzny osób zasłużonych dla gminy Bądkowo” - zawierająca 24 biogramy. Skrócona ich wersja była drukowana w „Gazecie pomorskiej” w rubryce „Biografie niepospolite” a pełne biogramy zostały zamieszczone na stronach Regiopedii. Wśród bohaterów naszego słownika znaleźli się również żołnierze wojny obronnej w 1939r. żołnierze Polski Walczącej, bohater spod Monte Cassino oraz kilka osób represjonowanych podczas II wojny. (w załączeniu kilka fotografii ze spotkania młodzieży z rodzicami oraz partnerami projektu w Gminnej Bibliotece Publicznej, gdzie z zebranych materiałów przygotowaliśmy dla mieszkańców naszej gminy okolicznościową wystawę (będzie otwarta do połowy lipca).

 

  

   Nie sposób pominąć bardzo dużego sukcesu naszych uczniów i szkoły w Ogólnopolskim Konkursie proekologicznym „Drugie życie elektrośmieci”. W ogólnopolskiej rywalizacji nasi uczniowie po kilku miesiącach pracy, zajęli II miejsce w kraju (ustępując tylko warszawskiemu gimnazjum) – dla szkoły przywieźli nagrody za 7200 zł., a przy okazji zebrali ponad 16 ton zużytego sprzętu - przekazanego do recyklingu! – mówiąc bardziej obrazowo – pomogli mieszkańcom posprzątać strychy i piwnice) A oto sprawcy sukcesu szkoły: Marta Brzezińska, Marta Kotowska, Justyna Krzemińska, Agnieszka Rumińska, Agnieszka Małkowska, Kasia Tomalak, Marta Pinińska, Mateusz Madajczyk, Jakub Rewers i Szymon Strzelecki. Inspiratorami, opiekunami i motywatorami konkursu byli nauczyciele informatyki i wiedzy o społeczeństwie.
   Kolejna specjalność naszej szkoły to twórczość plastyczna i fotograficzna, pozwolę sobie nie wymieniać nazw konkursów, ograniczając się do laureatów i wyróżnionych: Dagmara Kramarska, Martyna Wesołowska, Agnieszka Niemczyk, Mateusz Madajczyk, Paula Jakrzewska, Rafał Grzelak. Muszę również wymienić nazwiska Martyny Pińskiej i Szymona Strzeleckiego oraz Jarka Urbańskiego za wyróżnienie i III miejsce w kangurze matematycznym i lidze zadaniowej.
   Drugi rok kontynuujemy projekt pod nazwą „Za rękę z Einsteinem”, w ramach którego odbywają się dodatkowe zajęcia z matematyki, fizyki, chemii oraz wycieczki i konkursy w których nasi uczniowie zdobyli bardzo cenne nagrody, które zostały przekazane w czasie zakończenia roku szkolnego.
Dokonaliśmy rzeczy trudnej, gdyż bawiąc się i ucząc jednocześnie potrafiliśmy lackie nieźle zarobić. Otóż 22 czerwca. Zorganizowany został konkurs ekologiczny pod hasłem „Zielony to nie kolor, to stan umysłu” pod patronatem WFOŚ i GW w Toruniu. Za podjętą inicjatywę i przeprowadzenie między klasowego konkursu szkolnego otrzymaliśmy kwotę 1500zł na zakup pomocy dydaktycznych.
   Z olbrzymią satysfakcją muszę przyznać, iż potrafimy być solidarni. Z potrzeby serca zorganizowaliśmy zbiórkę pieniędzy wśród uczniów i nauczycieli na rzecz poszkodowanych w powodzi. Wspólnymi siłami uzbieraliśmy 1387zł, które przekazaliśmy na rzecz SP w Świniarach.

 

  

Na zakończenie podaję kilka danych statystycznych dotyczących zakończonego roku szkolnego 2009/2010:

  • w minionym roku szkolnym w 8 oddziałach uczyło się 169 uczniów,
  • promocję do klasy programowo wyższej uzyskało 165 uczniów,
  • co najmniej dwoje uczniów powtórzy klasę,
  • oceny z zachowania przedstawiają się następująco: Wzorowe – 39; Bardzo dobre – 58; Dobre – 52; Poprawne – 21; Nieodpowiednie - 4; Naganne – 1,
  • średnia ocen szkoły z zajęć dydaktycznych wynosi 3,77,
  • najwyższą średnią 4,35 uzyskała klasa Ia

   Cieszy nas, że w naszym małym wiejskim gimnazjum uczniowie osiągnęli tak wiele sukcesów, sukcesów, które zostały dostrzeżone nawet w Stanach Zjednoczonych. Szkoła nasza otrzymała gratulacje i upominki od mieszkanki Nowego Jorku, a Małgosia Krępeć wyrazy uznania.

   Zdaję sprawę, że wielu sukcesów nie byłoby, gdyby nie pomoc rodziców. Dlatego chciałbym Wam podziękować. Byliście jesteście naszymi partnerami. Wspieraliście nas we wszystkich działaniach wychowawczych i opiekuńczych.

   Nie mniej serdecznie dziękuję nauczycielom za dodatkową pracę z uczniami, bezinteresowność i miłość do szkoły.
Organowi prowadzącemu składam podziękowania za wszelkiego rodzaju wsparcie, a przede wszystkim za spełnienie marzeń uczniów rodziców i nauczycieli, którym jest nowy budynek gimnazjalny, którego progi przekroczymy po wakacjach. Dyrektor Gimnazjum.