Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bądkowie

Był to kolejny rok sukcesów naszych uczniów

Utworzono dnia 15.11.2019

   Za nami kolejny rok szkolny. Zanim naszym uczniom i absolwentom zostały rozdane świadectwa pozwalające im cieszyć się wakacjami i zasłużonym odpoczynkiem przed nowymi wyzwaniami od 2 września, nastąpiło uroczyste zakończenie roku szkolnego 2012/2013. Pani dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Marietta Kapelińska powitała wszystkich uczestników uroczystości, w tym panie: Halinę Kurdupską – Przwodniczącą Rady Gminy, Barbarę Kurzyp – Przewodniczącą Komisji Oświaty i Annę Miziołek – Przewodniczącą Rady Rodziców, po czym dokonała podsumowania efektów całorocznej pracy uczniów i nauczycieli. Podkreśliła, że w naszym gimnazjum uczniowie mieli wiele możliwość poszerzania swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności nie tylko na zajęciach lekcyjnych, ale również w licznych konkursach, olimpiadach i projektach edukacyjnych.

   Zaczniemy od wyników egzaminu gimnazjalnego, z których kolejny raz jesteśmy dumni, bowiem stawiają naszą szkołę na czołowych pozycjach w powiecie i w województwie.

 • z języka polskiego nasza szkoła uzyskała 62,3% - przy średniej kraju 62%, województwa – 61% i powiatu 61,68%
 • z historii i wos – 63,3% – przy średniej kraju 58%, województwa 56, powiatu 58,12%
 • z matematyki – 53,98% - przy średniej kraju 48%, województwa 46% i powiatu 45,23%
 • z przedmiotów przyrodniczych – 56,9% - przy średniej kraju 59%, województwa -57,28% i powiatu 57,72%

   Sukcesy naszych uczniów w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych:

I. Uczniowie uzdolnieni literacko mogli rozwijać swój talent pod opieką pani Haliny Dondalskiej, która zachęcała do uczestnictwa w konkursach twórczości poetyckiej i literackiej. W tym roku szkolnym możemy pochwalić się następującymi sukcesami:

 1. W Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Języka Polskiego do etapu rejonowego zakwalifikowały się cztery uczennice z klasy IIIa – Karolina Kosmalska, Daria Książkiewicz, Kinga Krajewska i Justyna Rumińska. W etapie wojewódzkim tego konkursu Justyna Rumińska uzyskała tytuł finalistki.
 2. Pięć uczennic z klasy IIIA przystąpiło do szkolnego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Ojczyzny Polszczyzny. Cztery z nich zakwalifikowały się do etapu rejonowego. Justyna Rumińska i Karolina Kosmalska zdobyły wyróżnienia w Małym Finale tego konkursu we Włocławku.
 3. Andżelika Szafrańska zajęła III miejsce we Włocławku w Regionalnym Konkursie Ziemia Kujawska – Małą Ojczyzną
 4. Andżelika zdobyła również III miejsce w Wojewódzkim Konkursie im. Gen. E. Zawadzkiej – „Oni tworzyli naszą historię” zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

II. Dla tych, którzy interesują się historią nasze gimnazjum proponowało zajęcia w kole historycznym. Opiekunem młodych historyków był pan Józef Nowakowski. Nasi uczniowie odnieśli w tym roku szkolnym znaczące sukcesy:

 1. Na przełomie września i października dwie uczennice przystąpiły do konkursu „Dzieje włocławskiej oświaty”. Praca Katarzyny Krępeć zajęła II miejsce, a Andżeliki Szafrańskiej – Główną Nagrodę. Należy dodać, że była to już czwarta edycja tego konkursu i w każdej nasi uczniowie zajmujmowali I miejsca.
 2. W Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Historii do etapu rejonowego zakwalifikowała się Ola Krajewska z klasy IIIB.
 3. Wzięliśmy również udział w Wojewódzkim Konkursie „Wielcy Polacy” – Mikołaj Kopernik i jego epoka”. Z trzynastoosobowego zespołu pięć osób zakwalifikowało się do etapu rejonowego w Toruniu.
 4. Natalia Kwiatkowska z kl. IIA i Ola Krajewska z kl. IIIB zdobyły wyróżnienia w Wojewódzkim Konkursie im. Gen. E. Zawackiej – „Oni tworzyli naszą historię”.
 5. Ola Krajewska napisała pracę konkursową związaną ze 150. rocznicą powstania styczniowego. Organizatorem konkursu było LMK we Włocławku. Praca Oli zajęła II miejsce.
 6. Od stycznia do czerwca bieżącego roku 30 uczniów realizowało wspólnie z GOK półroczny projekt edukacyjny „Nie odejdą w niepamięć”. Był to trzeci, zamykający cykl projekt – jego efektem jest książka „Nie odejdą w niepamięć. Słownik biograficzny badkowian, którzy potrafili pięknie żyć, pracoać i walczyć”. W słowniku wydanym w ilości 250 egzemplarzy znalazło się aż 89 biogramów mieszkańców naszej gminy.
 7. W Ogólnopolskim Konkursie Historycznym – „Losy Bliskich losy Dalekich – życie Polaków w latach 1914-1989” praca Kingi Krajewskiej przeszła do etapu ogólnopolskiego, finał odbył się na początku czerwca w Krakowie. Kinga nie tylko otrzymały tytuł Finalisty, ale po obronie swojej pracy – również tytuł Laureata. Tytuł ten pozwala jej ze spokojem myśleć o naborze do szkoły ponadgimnazjalnej, bowiem gwarantuje jej pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły w Toruniu.
 8. W Wojewódzkim Konkursie Historycznym – „Kujawsko-Pomorskim Szlakiem Historii” prace dwóch uczennic: Magdaleny Mikołajewskiej i Moniki Dalsińskiej przeszły do etapu wojewódzkiego, do którego zakwalifikowało się prawie 70 prac konkursowych, do etapu finałowego – tylko15. Laureatką Konkursu – zdobywczynią II miejsca za pracę zatytułowaną „Łowiczek – mała kujawska wieś o pięknej historii” została Monika Dalasińska, uczennica klasy Ib.
 9. Ola Krajewska i Kasia Krępeć zdobyły dwa równorzędne I miejsca w konkursie regionalnym LZK – „Ziemia Kujawska – małą Ojczyzną”.
 10. Ola Krajewska i Andżelika Szafrańska za debatę proekologiczną i związane z nią działania zakwalifikowały się do udziału w XIX Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży (jako jedna z 13 szkół naszego województwa).
 11. W Ogólnopolskim Konkursie „Stwórz Mini-projekt” z zakresu wiedzy o społeczeństwie Andżelika Szafrańska otrzymała wyróżnienie.

 III. W bieżącym roku szkolnym przystąpiliśmy do Wojewódzkich Konkursu Przedmiotowego:

 1. Język Angielski – Do etapu szkolnego przystąpili: Jakub Przekwas kl. IIB, Joanna Puchalska kl IIB, Alicja Puchalska kl IIB. Do etapu rejonowego zakwalifikował się jeden uczeń Jakub Przekwas.
 2. Język Rosyjski – Do etapu szkolnego przystąpili: Dominika Biesiadzińska kl.IIIB, Sandra Błaszak kl.IIIA, Joanna Roszak kl.IIA i Adrian Przekwas klIIA. Do etapu rejonowego zakwalifikowała się uczennica Dominika Biesiadzińska
 3. Geografia – Do etapu szkolnego przystąpili: Andżelika Szafrańska kl IIIa, Oliwia Pawlak kl IIIa, Milena Zaremba kl IIIa. Do etapu rejonowego zakwalifikowała się: Milena Zaremba kl IIIa
 4. Historia – Do etapu szkolnego przysąpiły: Aleksandra Krajewska z kl. IIIb, Andżelika Centkowska z kl. IIIc i Natalia Kwiatkowska z kl. IIa. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowała się Ola Krajewska
 5. Biologia – Do etapu szkolnego przystąpili: z biologii : Oliwia Pawlak kl IIIa, Monika Siuber kl IIIa, Justyna Rumińska kl IIIa
 6. Chemia – Do etapu szkolnego przystąpili: Erwin Zygnerski kl IIIb, Dawid Balcerak kl IIIb, Emila Stasiak kl IIIa
 7. Fizyka – Do etapu szkolnego przystąpili: Katarzyna Krępeć kl. IIIb, Karolina Kosmalska kl. IIIa, Justyna Wienconek kl.IIb

IV. Uczniowie naszej szkoły brali udział również w kilku cyklicznych konkursach matematycznych – „Lidze zadaniowej” oraz w „Kangurze”. Opiekę nad matematycznie uzdolnioną młodzieżą sprawowali : pani Beata Wesołowska i pan Andrzej Kuczyński.

 1. W tym roku w Lidze Zadaniowej trzy osoby zdobyły wyróżnienia: Anna Golenia IIB, Magda Mikołajewska IIB i Natalia Zaremba IA.
 2. Natomiast w Kangurze wyróżnienie zdobyła Aleksandra Salamońska z klasy IB.
 3. W maju odbył się też międzygminny konkurs wiedzy matematyczno-przyrodniczej „OMNIBUS” w Osięcinach, w którym Milena Zaremba z IIIA zdobyła trzecie miejsce.

V. Możemy pochwalić się też osiągnięciami w konkursach recytatorskich. Uczniów przygotowywał do konkursu pan Zdzisław Etynkowski.

 1. W Powiatowym Konkursie Piosenki i Poezji Patriotycznej Daria Książkiewicz zdobyła I miejsce, a Erwin Zygnerski został laureatem zajmując wśród dwudziestu recytatorów III miejsce.
 2. Dominika Biesiadzińska i Erwin Zygnerski reprezentowali nasze gimnazjum w kolejnym konkursie recytatorskim - V Powiatowym Konkursie Poezji i Prozy w Aleksandrowie Kujawskim - „Kobieta - puch marny?”. Nasi recytatorzy otrzymali wyróżnienia.

VI. W naszym gimnazjum młodzież stara się uczestniczyć w konkursach i projektach edukacyjnych. Uczniów przygotowywała pedagog – Małgorzata Kwiatkowska:

 1. Uczennica, Weronika Kotowska została zakwalifikowana do II etapu Ogólnopolskiego Konkursu „Młodzi Przeciwko Patologiom Społecznym”. 19.06.2013r. Weronika wraz z p. Małgorzatą Kwiatkowską uczestniczyły w Finale w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie.
 2. W konkursie „Komputer – Przyjaciel czy wróg” Monika Wyrzykowska IIIA, AnnaGolenia IIb, Justyna Wienconek IIB i Ola Slamońska IB.
 3. Uczestniczyliśmy też w Ogólnopolskim Konkursie „Żyj smacznie i zdrowo”,
 4. W profilaktyczno edukacyjnym programie „Sztuka wyboru” agresja rówieśnicza, temat przewodni „Kręcę filmy, nie zadymy”- uczestniczyły Ania Golenia IIB , Justyna Wienconek IIB i Magda Mikołajewska IIB.

VII. Młodzież uczestniczy też w wielu konkursach religijnych, do których przygotowuje ją p. Małgorzata Strzelecka. W tym roku braliśmy udział w następujących konkursach:

 1. Udział w VI etapie Konkursu Wiedzy Religijnej na szczeblu dekanalnym 3 uczennic: Joanny i Alicji Puchalskich oraz Karoliny Kosmalskiej
 2. Konkurs na prezentację multimedialną – W związku z obchodami IX Narodowego Dnia Życia, uczennica Monika Wyrzykowska otrzymała wyróżnienie
 3. Konkurs na pracę plastyczną – Udział w konkursie na pracę plastyczną , tematyka nawiązująca do IX Narodowego Dnia Życia, uczennica Monika Wyrzykowska otrzymała wyróżnienie

VIII. 15 maja rozstrzygnięto Konkurs MediaLog. Uczestnicy mieli za zadanie przygotowanie reklamy internetu. Na konkurs wpłynęły prace z całej Polski. Okazało się, że spośród szkół z całej Polski to właśnie m.in. uczennice naszego gimnazjum zostały finalistkami! Są to twórczynie blogu „Internet – Twój wróg czy przyjaciel” Daria Książkiewicz i Andżelika Szafrańska. Finalistki, wraz z opiekunem – Januszem Graczykiem, zostały zaproszone do udziału w warsztatach MediaLog, które odbyły się 28 maja w Multicentrum warszawskiej Mediateki START – META w Warszawie. Podczas warsztatów nastąpiło ogłoszenie listy laureatów i wręczenie nagród - zdobyły III miejsce i nagrodę publiczności.

 

IX. Sport odgrywa również bardzo ważną rolę w życiu naszych gimnazjalistów. Opiekę nad uzdolnioną młodzieżą sprawuje pan Zdzisław Etynkowski, pan Ryszard Stępkowski i pani Małgorzata Kwiatkowska.

 1. Uczniowie startowali w Powiatowej Gimnazjadzie w Piłce Ręcznej Chłopców zdobywając jej mistrzostwo
 2. Drużyna dziewcząt zdobyła wicemistrzostwo powiatu
 3. Siatkarze po raz drugi z rzędu zostali Mistrzami Powiatu, zajęli II miejsce w ćwierćfinale wojewódzkim
 4. Siatkarki w Powiatowej Gimnazjadzie zajęły III miejsce
 5. W Turnieju Mikołajkowym w Zakrzewie siatkarze zdobyli I miejsce, a siatkarki - III miejsce
 6. Tenisiści stołowi zajęli trzy pierwsze miejsca w Turnieju Mikołajkowym w Służewie (D. Nobis, S. Kotowski, B. Mendel), Daria Książkiewicz wygrała w kat. gimnazjalistek
 7. Bardzo dobrze spisali się nasi przełajowcy w Biegu Łokietka
 8. I miejsce chłopców i I miejsce dziewcząt w Powiatowej Gimnazjadzie w Tenisie Stołowym Drużyna
 9. III miejsce chłopców i III miejsce dziewcząt w ćwierćfinale Wojewódzkiej Gimnazjady w Tenisie Stołowym Drużyna.

Gratulacje dla uczniów i ich nauczycieli. (JN)