Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bądkowie

Od 10 stycznia 2022r. wracamy do szkoły

Utworzono dnia 07.01.2022

   W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 10 stycznia 2022r. (poniedziałek) uczniowie wracają do nauki w trybie stacjonarnym.

Bezpieczny powrót do nauki w trybie stacjonarnym

   Zapewnienie bezpieczeństwa – przy optymalnych warunkach nauki – oraz dbałość o zdrowie, w tym zdrowie psychiczne, to priorytetowe cele zarówno Ministra Edukacji i Nauki, jak i całego środowiska oświatowego. Aby nauka w trybie stacjonarnym, mimo stanu epidemii, trwała jak najdłużej, zachęcamy i rekomendujemy, aby stosować się do zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Są one niezwykle ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa uczniów i ich rodzin, nauczycieli i pracowników szkoły. 

Istotny wpływ na spowolnienie rozprzestrzeniania się choroby spowodowanej kolejnymi mutacjami koronawirusa ma:

  • przestrzeganie aktualnych przepisów prawa dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów; 
  • stosowanie się do Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych i organizacji pracy i postępowania w czasie zagrożenia epidemicznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bądkowie;
  • obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej, który został uregulowany w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

   Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, a także ogólnymi i szczegółowymi procedurami obowiązującymi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bądkowie.

Wytyczne GIS, MEN, MZ (kliknij)
Ogólne procedury organizacji pracy i postępowania w czasie zagrożenia epidemicznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bądkowie od 1 września 2021 r. (kliknij)
Szczegółowa organizacja zajęć w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych od 1 września 2021r.
Szczegółowa organizacja pracy w klasach I- III od 1 września 2021r.
Szczegółowe procedury organizacji pracy z uczniami klas IV- VIII od 1 września 2021r.

Zajęcia odbywają się zgodnie z planami. Autobusy kursują zgodnie z rozkładem jazdy. (Zakładka Plany)