Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bądkowie

Wyniki rekrutacji - przedszkole i oddziały przedszkolne 2022

Utworzono dnia 12.04.2022

   W dniu 18.03.2022r. zakończyło się przyjmowanie wniosków i deklaracji do Przedszkola Samorządowego i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bądkowie. W czasie naboru wpłynęło 31 wniosków oraz 73 deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym 2022/2023. Wszystkie wnioski i deklaracje zostały pozytywnie rozpatrzone. Utworzono 1 oddział w Przedszkolu Samorządowym i 5 oddziałów w szkole:

  • jeden oddział ośmiogodzinny w Przedszkolu Samorządowym (dzieci 3 i 4-letnie) – Grupa „MISIE”
  • jeden oddział przedszkolny pięciogodzinny w szkole (dzieci 3 i 4-letnie) – Grupa 0A „MOTYLKI”
  • dwa oddziały przedszkolne pięciogodzinne w szkole (dzieci 5-letnie) – Grupa 0B „ŻABKI”, Grupa 0C „BIEDRONKI”
  • dwa oddziały zerowe pięciogodzinne w szkole  (dzieci 6-letnie) – Grupa 0D „JEŻYKI”, Grupa 0E „PSZCZÓŁKI”

   Wyniki postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkole publikuje się w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2021.0.1082 t. j.) - Prawo oświatowe i podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek. W załącznikach listy dzieci przypisanych do danych oddziałów.

ZAŁĄCZNIKI: